Редакційна колегія

Анатолій Єрмоленко – редактор, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ, Україна

Георгій Папакін – редактор, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Київ, Україна

Олександр Киричок – заступник редактора, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ, Україна

Дмитро Гордієнко – заступник редактора, Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, Київ, Україна

Андрій Домановський – Харківський національний Університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна

Андрій Пучков – Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Олександр Маврін – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Київ, Україна

Володимир Дятлов – Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, Чернігів, Україна

Володимир Литвинов – Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН Укарїни, Київ, Україна

Вячеслав Корнієнко – Національний заповідник "Софія Київська", Київ, Україна

Далюс Вілюнас – Інститут досліджень культури Литви, Вільнюс, Литва

Ігор Ліхтей – Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна

Лариса Довга – Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київ, Україна

Микола Симчич – Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ, Україна

Ніна Поліщук – Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ, Україна

Олег Однороженко – Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, Київ, Україна

Олег Файда – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

Олександр Алфьоров – Інститут історії НАН України, Київ, Україна

Олександр Головко – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Київ, Україна

Олена Вдовина – незалежний дослідник, Фредерікон, Канада

Оленка Певна – Кембриджський університет, Кембридж, Велика Британія

Сергій Йосипенко – Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ, Україна

Стефан Губер – Ягеллонський університет, Краків, Польща

Юрій Заврогодній – Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ, Україна

Юрій Мицик – Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, Київ, Україна

Юрій Пелешенко – Інститут літератури імені Т.Г Шевченка НАН Українри, Київ, Україна

Ярослав Федорук – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Київ, Україна

Ярослава Стратій – Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України