TitulkaНаукове видання

виходило з 2008 по 2017 роки

Йосипенко С.Л. В.С. Філософська спадщина Д. Чижевського та концепція історико-філософського українозавства В.Горського

Вдовина О.Я. До питання про діалог між дослідниками українського Середньовіччя та засади професійної роботи

Лебідь-Гребенюк Є.М. Свобода волі: концепція у давній українській літературі та в ліро-епічній спадщині Шевченка

Гудзенко-Александрук О.Г. Релігійно-духовні пошуки та питання самовдосконалення особистості у писемній спадщині Київської Русі

Пушункова О.А. Образ Богородиці в українській духовній культурі

Нікітенко М.М. Дата постригу прп. Феодосія Печерського в контексті ідеї його обоження: герменевтичне дослідження Житія Святого

Мильков В.В.  Палея толковая: религиозно-философская специфика энциклопедического труда

Киричок О.Б. "Настанови" Василія І як джерело з історії української політичної думки

 


Від редакції
Архів номерів
Вип. 1
Вип. 2
Вип. 3
book
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації Серія ПЛ № 943-200 Р                                                                            Автори статтей
Редакційна колегія
  9-10

  2017